Het Instituut, partner van de werkgroep voor een concrete vereenvoudiging van de personenbelasting…

12/03/2009 - Roger Lassaux

Eenvoud

Wij, die dagelijks in de praktijk bezig zijn met fiscaliteit, weten maar al te goed dat eenvoud niet van toepassing is op deze materie. De regelgeving moet zo duidelijk mogelijk zijn en de toepassing ervan voorspelbaar en rechtvaardig.

Om efficiënt over het onderwerp te debatteren, moeten uiteraard de belangrijkste actoren aanwezig zijn, evenals een constructief klimaat waarin discussie kan worden gevoerd en argumenten kunnen worden uitgewisseld.

Daarom zullen wij actief deelnemen aan de nieuwe werkgroep die werd opgericht door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Financiën. Onze voorzitter en ondervoorzitter namen deel aan de openingszitting.

De werkgroep zal een driedubbel doel trachten te bereiken:

  • concrete voorstellen doen om de belastingplichtige zich een eenvoudiger beeld van de huidige wetgeving te laten vormen. In de eerste plaats zal aandacht worden besteed aan het project van de vooraf ingevulde aangifte;
  • verbeteringen suggereren in verband met de wetgevende regels die steevast voor problemen zorgen, om de rechtszekerheid te vergroten en de huidige regels te vereenvoudigen door een duidelijkere, eenvoudigere en stabielere toepassing;
  • maatregelen voorstellen met betrekking tot de wetgevende aanpassingen in het kader van de budgettaire neutraliteit om de toepassing van de huidige regels te vereenvoudigen.

Concreet

In het kader van deze doelstellingen kan ons beroep van zich laten horen, door ervaring en kennis uit te wisselen en de dialoog aan te gaan. Dit is voor het Instituut een opportuniteit om uw verwachtingen, vaststellingen of suggesties op te vangen. Aarzel niet en stuur een mail naar r.lassaux@iec-iab.be.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):