IAB ledenenquête: bedankt voor uw deelname!

18/05/2009 -

De enquête die midden april gelanceerd werd door het Instituut, teneinde een beter inzicht te krijgen in het economisch en maatschappelijk belang evenals de toekomstperspectieven van onze beroepen, is inmiddels afgesloten.

Wij mochten meer dan 2000 antwoorden registreren en behalen daarmee een responsgraad van bij de 30 %. Dit is een bijzonder succes en wij wensen dan ook alle leden die de tijd namen om onze enquête in te vullen van harte te danken.

De analyse die zal worden uitgevoerd door de Hogeschool-Universiteit Brussel, onder het wetenschappelijk toezicht en de leiding van professor Jo Van den Bossche, zal dankzij deze hoge respons des te accurater kunnen verlopen.

Wij verwachten de eerste resultaten in het najaar, de volledige studie zal eind dit jaar beschikbaar zijn.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):