Indexcijfers, tarieven en andere nuttige informatie…

Indexcijfers, tarieven en andere nuttige informatie…

13/03/2008 -

Indexcijfers, tarieven en andere nuttige informatie…  


Auteur: Roger Lassaux

Tijdens de eerste maanden van het jaar informeren de publicaties de beoefenaars gewoonlijk over de tarieven en indexcijfers die nuttig zijn voor het lopende boekjaar, of het volgende boekjaar. Misschien is het aan u voorbijgegaan, aangezien het altijd gepaard gaat met een hoeveelheid andere informatie. Hierbij vindt u alle cijfers, met commentaar en hyperlinken die u met een klik naar het document in kwestie brengen.

Laten we beginnen met de klassiekers. Voor aanslagjaar 2009:

Voordelen van alle aard:

 • Renteloze leningen of leningen tegen verminderde rentevoet (art. 18 KB/WIB), van toepassing sinds 1 januari 2007 – KB van 25/02/2008 (B.S., 29/02/2008)
  • Hypothecaire leningen (jaarlijkse percentages)
   • gegarandeerd door een gemengde levensverzekering: 5,46 % (4,94 % –  AJ 2007)  
   • andere leningen: 4,90 % (4,30 % – AJ 2007) 
  • Financiering (maandelijks percentage) 
   • financiering wagen: 0,24 % (0,21 % – AJ 2007) 
   • andere financiering: 0,36 % (0,31 % – AJ 2007)
  • Rekeningen-courant (jaarlijks percentage): 10,40 % (8,20 % – AJ 2007)
 • Privé-gebruik van een bedrijfswagen (AJ 2008 en 2009 – art. 18 KB/WIB)

Fiscaal vermogen in pk

AJ 2008

AJ 2009

4

0,1649 EUR

0,1682 EUR

5

0,1936 EUR

0,1975 EUR

6

0,2139 EUR

0,2182 EUR

7

0,2366 EUR

0,2414 EUR

8

0,2581 EUR

0,2633 EUR

9

0,2808 EUR

0,2865 EUR

10

0,3107 EUR

0,3169 EUR

11

0,3406 EUR

0,3474 EUR

12

0,3609 EUR

0,3681 EUR

13

0,3836 EUR

0,3913 EUR

14

0,3980 EUR

0,4059 EUR

15

0,4147 EUR

0,4230 EUR

16

0,4267 EUR

0,4352 EUR

17

0,4350 EUR

0,4437 EUR

18

0,4458 EUR

0,4547 EUR

19 en meer

0,4541 EUR

0,4632 EUR


Voor werknemers die geen woonwerkverplaatsingen met het ter beschikking gesteld voertuig afleggen en het voertuig voor eigen privé-verplaatsingen gebruiken, wordt als vaste plaats van tewerkstelling aangemerkt, de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 dagen of meer bedraagt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen.

Inzake beroepskosten en terugbetaling van kosten vrijgesteld van belasting:

 • Forfaitaire kilometervergoeding toegekend als eigen kosten werkgever sinds 1 februari 2008 en tot 30 juni 2008 aan 0,2940 euro.
 • Binnenlandse verblijfkosten: tarieven van toepassing sinds 1 februari 2008 (voorgaande situatie)
  • Ontbijt: 3,39 EUR 
  • Middag-/Avondmaal: 11,58 EUR
  • Verblijf: 33,43 EUR, kosten voor middag-/avondmaal inbegrepen.  
 • Gemiddelde prijs voor brandstofkosten – Reële verplaatsingskosten andere dan woonwerkverplaatsingen:
  • Euro 95 – 1,3940 EUR; 
  • Super – 1,4159 EUR;
  • Diesel – 1,1075 EUR;
  • LPG – 0,5146 EUR. 
 • Woonwerkverplaatsing met openbaar vervoer: vrijstelling van de vergoeding door de werkgever toegekend als terugbetaling of betaling van de kosten;
 • Bedragen op te nemen als vakantiegeld in de balansen per 31/12/2007;
 • Forfaitaire bedragen van de beroepskosten die burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters mogen aftrekken van de bezoldigingen van hun mandaat.

Wat betreft de fiches en opgaven: 

 • Bericht aan de werkgevers – inkomsten van 2007;
 • De richtlijnen en barema’s voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten die worden betaald of toegekend zijn vanaf 1 januari 2008 (KB van 7 december 2007, B.S., 17 december 2007), met integratie van het nieuwe belastingregime van inkomsten betaald of toegekend vanaf dezelfde datum aan bezoldigde sportbeoefenaars, begeleiders, opleiders, trainers en scheidsrechters (...);
 • De sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op bezoldigingen en op pensioenen en brugpensioenen (artikel 146, 1°, WIB), betaald vanaf 1 januari 2008.

De inlevertermijn voor de papieren versie (voor de inlevering op magnetische drager, zie brochure BELCOTAX) van de individuele fiches en samenvattende opgaven, waarvan u de modeldocumenten hier kan downloaden, is vastgelegd op 31 maart 2008, met uitzondering van de individuele fiche 281.50 en van de samenvattende opgave 325.50, waarvan de inlevertermijn is vastgelegd op 30 juni 2008.

Thema's:
Kernwoord(en):