Jean-Marie Cougnon, ondervoorzitter van de FEE-werkgroep “Direct Tax”

Jean-Marie Cougnon, ondervoorzitter van de FEE-werkgroep “Direct Tax”

13/03/2008 -

Jean-Marie Cougnon, ondervoorzitter van de FEE-werkgroep “Direct Tax”


Wij hebben net vernomen dat confrater Jean-Marie COUGNON op voorstel van Stefano MARCHESE, voorzitter van de werkgroep “Direct Tax” van de Fédération des Experts-comptables européens (FEE), benoemd werd tot ondervoorzitter van deze werkgroep, waarvan hij al verschillende jaren lid is.

Jean-Marie Cougnon, die zowel accountant als belastingconsulent is, neemt intra muros eveneens deel aan de werkgroep “IAS/IFRS – Fiscaliteit” van het Instituut, en publiceert regelmatig artikels over fiscaliteit, onder meer in ons tijdschrift Accountancy & Tax.

Een bemiddelaar met zoveel goede kwaliteiten is voor het beroep een troef, zeker in een periode met fundamentele problematieken, zoals de gemeenschappelijk geconsolideerde fiscale boekwaarde of de reglementering van het beroep van belastingconsulent.

In naam van de Raad feliciteren wij hem dan ook van harte.

                        M. CLAES

          A. BERT

                Ondervoorzitter

          Voorzitter

 

Thema's:
Kernwoord(en):