Lokale informatiesessies Instituut groot succes: 2800 accountants en belastingconsulenten schreven zich in!

10/04/2009 -

Voor het eerst in zijn geschiedenis, organiseerde het IAB een ware rondtoer doorheen het land met 11 lokale informatiesessies. Tijdens deze informatiesessies, die plaatsvonden in februari en maart, werd aan de leden meer uitleg bezorgd omtrent een aantal werkinstrumenten die het Instituut aan zijn leden aanreikt in het kader van de uitoefening van hun beroep.

De opdrachtbrief, het permanent dossier, de nieuwe norm voor permanente vorming, de analyse van de jaarrekeningen met Companyweb, de rol van de accountant in het kader van Initio (Participatiefonds), de nieuwigheden in de antiwitwaswetgeving en de presentatie van de nieuwe IAB-website zijn allemaal thema’s die uitvoerig aan bod kwamen en waarover de aanwezige leden hun opmerkingen of vragen kwijt konden.

Het Instituut werkte hiervoor samen met de regionale beroepsverenigingen en genoot steeds een bijzonder warm onthaal. De leden reageerden enthousiast op dit initiatief en maakten graag gebruik van de gelegenheid om na te praten met confraters tijdens de receptie die na elke sessie werd aangeboden.

We mochten bovendien minister Sabine Laruelle verwelkomen op onze allerlaatste sessie te Wépion op 26 maart. Zij sprak er de leden toe over haar nieuwste initiatieven voor de kmo’s.

Tijdens deze sessies werd ook de goede samenwerking tussen zowel het Participatiefonds alsook Companyweb en het IAB in de verf gezet. Beide organisaties vergezelden ons naar alle locaties om deze samenwerking rechtstreeks aan onze leden toe te lichten.

Wij wensen tenslotte vooral alle aanwezige leden van harte te danken voor hun deelname aan en hun interesse voor deze informatiesessies. Wij hopen u binnenkort opnieuw te mogen ontmoeten.

U vindt hier de syllabus

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):