Mata Hari in cyberland - Colloquium over economische spionage

23/04/2009 - Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Brussel, maandag 4 mei 2009 om 14.00 uur

 

Spionage. De meeste mensen associëren het met films of de Koude Oorlog, maar specialisten weten wel beter. Onze moderne maatschappij is het speelterrein geworden van cyberspionnen.

Ook al is iedereen het erover eens dat kennis en informatie tegenwoordig van onschatbare waarde zijn, toch wordt er in veel organisaties onbezonnen mee omgesprongen. 
Wanneer gevoelige informatie gemaild wordt aan ontvangers binnen of buiten de organisatie, bestaat steeds het risico dat ze onderschept wordt.
Maar ook binnen uw organisatie dienen adequate beveiligingsmaatregelen genomen te worden opdat uw informatie niet in handen komt van personen die de bedoeling hebben om schade te berokkenen aan uw bedrijf. Of stel u een misnoegde medewerker voor die uw organisatie verlaat met een USB memory stick vol bedrijfsgevoelige gegevens...

 
Economische spionage is veel wijder verspreid dan algemeen wordt aangenomen.
U verneemt er alles over tijdens een bijzonder colloquium van BELCLIV, de Belgische Club voor Informaticaveiligheid, op maandag 4 mei.

Programma

 • 13.30 uur - Onthaal
 • 14.00 uur - Inleiding
 • 14.15 uur - Economische spionage: een bedreiging voor onze innovatieve economie
  Professor Marc COOLS, Vrije Universiteit Brussel
 • 15.00 uur - L’espionnage industriel en Belgique : importance et lutte
  Alain WINANTS, Administrateur-generaal, Staatsveiligheid
 • 15.45 uur - Koffiepauze
 • 16.00 uur - Ervaringen uit de praktijk
  ir. Luc GOLVERS, Voorzitter van BELCLIV en gerechtelijk expert in informatica
 • 16.45 uur - Debat met de sprekers
 • 17.30 uur - Drink

Elke spreker spreekt in zijn taal. Er is geen simultane vertaling voorzien.

Praktische inlichtingen

Plaats en datum

Notarishuis, Bergstraat 30-34 te Brussel (tussen Centraal-Station en Grote Markt)
Maandag 4 mei 2009, van 14.00 uur tot 18.00 uur
Betalende parking ‘Grote Markt’ onder Spanjeplein

Inschrijving

Deelname aan het colloquium kost

 • 60 euro voor leden van BELCLIV
 • 100 euro voor niet-leden

Gelieve u in te schrijven door het inschrijvingsformulier (zie bijlage) in te vullen, en te faxen op het nummer 02 505 08 55 of te mailen naar belcliv@fednot.be.
Uw inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer 210-0067666-12 van Belcliv, met de vermelding ‘Economische spionage + naam van de deelnemer(s)’.
Een factuur wordt u na ontvangst van uw betaling toegestuurd.

Voor alle vragen i.v.m. inschrijvingen en annulaties
Charlotte Maertens, T: 02 505 08 79 - e-mail: belcliv@fednot.be
Gelieve annuleringen schriftelijk te richten aan Charlotte Maertens via belcliv@fednot.be
In geval van verhindering mag een collega in uw plaats komen.
Om organisatorische redenen kan uw inschrijvingsgeld enkel terugbetaald worden indien uw inschrijving minstens 3 werkdagen vóór het evenement schriftelijk werd geannuleerd.

 

Thema's: Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):