Module permanente vorming online!

29/12/2009 - IAB


Beste confrater,


In toepassing van de aanbevelingen van de Raad en de norm inzake permanente vorming, wordt alle leden - ook zij die na stopzetting van hun beroepswerkzaamheden een korting van 50 % op hun lidmaatschapsbijdrage genieten - gevraagd om jaarlijks ten minste 40 uur aan permanente vorming te besteden.

Elk jaar moet er over de naleving van deze verplichting verslag worden uitgebracht.

Wij investeren steeds meer in elektronische communicatie met onze leden, omdat dit sneller is en meer ruimte biedt voor interactie en het ons bovendien toelaat zuiniger om te springen met papier. Deze technologische omwenteling startte met de vernieuwing van onze website, die zowel fungeert als informatietool en als communicatieplatform, en heeft nu geleid tot een nieuwe verwezenlijking, die wij al op 2 oktober 2009 aankondigden: het online invullen van het verslag voor permanente vorming.

Deze nieuwe module, die van toepassing is voor de permanente vorming van het academiejaar 2008-2009, roept natuurlijk heel wat praktische vragen op.

Op het gedeelte van de website dat gewijd is de permanente vorming, staat een nieuwe module ter beschikking in “Mijn opleidingen”. Nadat u bent ingelogd in de toepassing, kunt u hier de gevraagde informatie invoeren, wijzigen, raadplegen en eventueel verwijderen.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken, door in de homepagina van de website op ‘Aanmelden’ te klikken, en vervolgens op ‘Start de procedure om een nieuw wachtwoord te kiezen'. Vervolgens tikt u uw e-mailadres in en typt u de tekens uit de afbeelding. U ontvangt dan automatisch een e-mail met een activeringslink, waarop u een niew wachtwoord kan ingeven en bevestigen.

Indien u problemen ondervindt met deze procedure, kunt u het IAB contacteren via help@iec-iab.be.

De permanente vorming voor het academiejaar 2008-2009 moet uiterlijk op 15 februari 2010 zijn ingevoerd. De attesten die u werden overhandigd tijdens de seminaries en colloquia, moet u gedurende vijf jaar zelf bewaren (artikel 10 van de norm).


Met de meeste hoogachting,   

 


                                                 Micheline CLAES                                                              André BERT
                                                 Ondervoorzitter                                                                  Voorzitter 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):