Nieuw document voor het aanduiden van een volmachthouder

Nieuw document voor het aanduiden van een volmachthouder

21/02/2008 -

Nieuw document voor het aanduiden van een volmachthouder


Vanaf half februari 2008 is een nieuwe versie van het document “Het aanduiden van een volmachthouder” ter beschikking op www.taxonweb.be/pro. (Klik op ‘ik wens mij als volmachthouder te registreren’, klik op ‘het aanduiden van een volmachthouder’).

Met deze nieuwe versie kan behoudens het aanduiden van een (nieuwe) volmachthouder ook een voorgaande, aan een andere volmachthouder, gegeven volmacht worden geschrapt.

Om de terugzendingen van de volmachten wegens een voorgaande niet geschrapte volmacht te beperken wil ik u verzoeken dit nieuwe document in de toekomst te gebruiken.

Thema's:
Kernwoord(en):