Nieuwe samenstelling van het uitvoerend comité van de Raad, van de Stagecommissie en van haar uitvoerend comité

21/05/2010 - IAB

De nieuwe Raad van het Instituut heeft tijdens zijn eerste vergadering van 17 mei 2010 de leden benoemd van het uitvoerend comité van de Raad, van de Stagecommissie en van het uitvoerend comité van de Stagecommissie.


Uitvoerend comité van de Raad
 

Voorzitter: BERT André
Ondervoorzitter: VANDERSTICHELEN Benoît
Secretaris-penningmeester: DE BLAY Jos (Nederlandstalig)
Secretaris: KILESSE Jean-Luc (Franstalig)

Leden van het uitvoerend comité van de Raad

DEGREVE Emmanuel (Franstalig)
VAN COILE Bart (Nederlandstalig)


Stagecommissie


Voorzitter: VAN WEMMEL Joseph
Ondervoorzitter: CLOQUET - VANOBBERGEN Christine

Franstalige effectieve leden
BOUCKAERT Didier
CLAES Micheline
JAILLOT Patrick
MARECHAL Jean-Marc
VAN HECKE Joëlle

Nederlandstalige effectieve leden
DE BLAY Jos
JONGEN Staf
KERFS Léon
VANCLOOSTER Philippe
VANDERPERRE Patrick

Franstalige plaatsvervangende leden
CROHAIN Marc
DECHAMPS Pascal
DETRY Michel
DIDIER Jean-Guy
TIRONI Dino 

Nederlandstalige plaatsvervangende leden
BAUWENS Albert
SMITS Chantal
SMOLDERS Roger
SWINNEN Kristof
VERMEIREN François

 

Uitvoerend comité van de Stagecommissie
 

CLAES Micheline
JONGEN Staf
KERFS Leon
VAN HECKE Joëlle

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):