Nieuwjaarswensen van de voorzitter

28/12/2009 - IAB

Geachte confraters,
 

Langs deze weg wens ik u in naam van de Raad van het Instituut prettige feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

In 2009 werden wij nog volop geconfronteerd met de gevolgen van de crisis voor onze ondernemingen. De daling van de omzet, de hoge personeelskosten en de moeizame kredietverstrekking noopte menige kmo tot het nemen van drastische maatregelen om te kunnen overleven. De aanzet voor 2010 wijst nog niet op een doorgezette herneming van een economische groei maar wij hopen dat de ondersteunende maatregelen van de diverse regeringen elke relance kunnen versterken.

Op wetgevend vlak bekwamen wij in 2009 twee belangrijke zaken, namelijk het koninklijk besluit op het aandeelhouderschap en het bestuur van onze professionele vennootschappen (B.S. 21.12.2009) en de goedkeuring van het wetsontwerp op de beperking van de beroepsaansprakelijkheid van onze leden. Wij danken onze bevoegde ministers mevrouw Sabine Laruelle en de heer Vincent Van Quickenborne voor de realisatie hiervan alsook hun kabinetsmedewerkers voor de aangename contacten.

Onze diensten zullen deze teksten toelichten met verklarende nota’s die u moeten toelaten deze nieuwe regelgeving correct toe te passen.

Ook in 2010 komt nieuwe wetgeving op ons af. Onder meer de wijziging aan de btw-wetgeving (VAT-package), de diverse fiscale wijzigingen en de aanpassing van de wetgeving in verband met het witwassen. Allemaal zaken die van ons en onze medewerkers bijkomende inspanningen en vorming vragen om deze te kunnen toepassen.

In verband met de vorming kunnen wij meedelen dat de module voor het elektronisch indienen van het verslag permanente vorming 2008-2009 klaar is en eerstdaags opengesteld wordt.

In 2010 viert het Instituut zijn 25-jarig bestaan. Na Nieuwjaar kan u inschrijven voor deze viering die gepaard gaat met een academische zitting met vooraanstaande sprekers. Talrijke auteurs verleenden hun medewerking aan het jubileumboek dat bij die gelegenheid aan de deelnemers zal overhandigd worden.

Geachte confraters, gezondheid blijft het hoogste goed. Wij wensen dat u, uw familie en uw medewerkers het komende jaar in goede gezondheid mogen doorbrengen en dat geluk en voorspoed u en hen mogen vergezellen.


André BERT
Voorzitter

 

 

 

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):