Notionele interesten: belastingaftrek voor de twee volgende aanslagjaren

Notionele interesten: belastingaftrek voor de twee volgende aanslagjaren

8/01/2008 -

Notionele interesten: belastingaftrek voor de twee volgende aanslagjarenAanslagjaar

Gewoon tarief
(art. 205quater, § 2, WIB)

Verhoogd tarief voor kleine vennootschappen 
(art. 15, § 1, W.Venn.)

2008

3,781 pct

4,281 pct

2009

4,307 pct

4,807 pct

Bron: Belgisch Staatsblad 27.12.2007

 

Thema's:
Kernwoord(en):