Ontmoeting met stagemeesters - Informatievergadering - Zaterdag 16 februari 2008

Ontmoeting met stagemeesters - Informatievergadering - Zaterdag 16 februari 2008

4/02/2008 -

Geachte confrater,

De stagemeesters vervullen een zeer belangrijke taak bij de vorming van de toekomstige beroepsmensen die de continuïteit van ons beroep moeten verzekeren.

Als blijk van waardering voor Uw inzet als stagemeester hebben wij de eer U uit te nodigen naar de bijeenkomst van 16 februari 2008.

Dit biedt ons de gelegenheid U te informeren over de stage en het stagedagboek en geeft U de gelegenheid om informeel contact te hebben met de voorzitter en vice-voorzitter van het Instituut alsook met de leden van de stagecommissie.

U vindt de dagorde en het inschrijvingsformulier in bijlage.

Het zou voor ons een groot genoegen zijn  U talrijk te mogen begroeten,

met confraternele groeten,

André BERT
Voorzitter

Micheline CLAES
Ondervoorzitter

Jos VAN WEMMEL
Voorzitter van de Stagecommissie

Christine CLOQUET
Ondervoorzitter van de Stagecommissie

Thema's:
Kernwoord(en):