Opdrachtbrieven: een nieuw werkinstrument op de website

31/03/2009 - Juridische Dienst IAB

De voorstelling van de documenten, die door het IAB werden voorbereid als hulpmiddel bij het opstellen van opdrachtbrieven, heeft veel belangstelling gewekt tijdens de verschillende informatiesessies van het IAB, die net achter de rug zijn.

Deze documenten werden nu online gezet en bevinden zich midden in het gedeelte van de site, voorbehouden voor de beroepsbeoefenaars.

De rubriek waar deze documenten werden in ondergebracht, zal snel onontbeerlijk worden voor de zelfstandige beroepsbeoefenaar bij het aanvaarden van elke nieuwe opdracht.

Deze bevat naast de modellen van algemene voorwaarden en de contractuele documenten:

  • een quasi volledige catalogus, via inlassing van linken, van de verschillende opdrachten van de accountant en van de belastingconsulent,
  • de documentatie die essentieel is voor de uitvoering van een aantal van deze opdrachten (wetteksten, normen, technische nota’s, gespecialiseerde literatuur, ...).

De rubriek “Opdrachtbrieven” zal geregeld worden bijgewerkt door de diensten van het IAB. Uw opmerkingen en suggesties kunnen daar eveneens toe bijdragen.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Opdrachten
Kernwoord(en):