Op verkenning in de nieuwe site van het Instituut

2/02/2009 -

 

Gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie, actualiteit en historiek, dagelijks leven en toekomst, theorie en praktijk, anticipatie en concretisering, nieuwe functionaliteiten en gebruikelijke tools, essentiële info en duiding, aanzet tot dialoog, uitwisseling en interactiviteit, kortom allemaal sleutelwoorden waarvan iedereen weet dat ze het succes van een internetsite garanderen. Al deze essentiële aspecten hebben wij stuk voor stuk nauwkeurig opgevolgd en ze hebben ons geholpen om de site op te bouwen die wij vandaag aan u voorstellen.

Klaar voor een bezoek? Laat u meevoeren met de stroom, doorloop alle rubrieken samen met ons.

* De heldere structuur springt onmiddellijk in het oog. Drie hoofdpijlers, drie complementaire themarubrieken, drie invalshoeken: de bedrijfswereld, de “beroepsinformatie” en, last but not least, een beveiligde ruimte, het extranet dat speciaal aan u voorbehouden is. Laten we dit even overlopen …   

Het “ondernemingplatform” geeft een uitgebreid antwoord op de vragen van de ondernemer. Vertrekkend van een zekere logica en het chronologisch verloop, van het project tot de overdracht van de onderneming. Waarom en wanneer heb ik een adviseur nodig? Waarom doe ik een beroep op een accountant en/of een belastingconsulent? Welke meerwaarde levert mij dat op in die of die omstandigheden, in die of die materies? Hoever reikt deze relatie? Door de dynamiek van de combinatie kennis en zelfvertrouwen die aan de basis van ons beroep ligt op die manier te orkestreren, tonen wij de meerwaarde van onze prestaties, ons imago als “accountant en belastingconsulent”, onze bevoorrechte begeleiding in de verschillende levensfasen van een bedrijf. Een aanpak die wij in de verf zetten door allerlei handige instrumenten en knipperlichten te verstrekken in de vorm van documenten die op maat van de bedrijfswereld gesneden zijn en aanzetten tot dialoog, overleg, …

Het “beroepsplatform” richt zich vooral tot de jongeren en, meer algemeen, tot al wie interesse heeft voor het beroep, zijn doelstellingen, zijn uitdagingen, zijn nieuwe markten. Dit luik bevat alle nuttige informatie om de vele facetten van een permanent evoluerend beroep te ontdekken en te begrijpen: toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden enerzijds, alle modaliteiten van de stage anderzijds, samengebracht op één tijdslijn. Een duidelijke, prospectieve visie, in praktische etappes, op de doelstellingen en termijnen. Omdat het niet alleen als ontmoetings- en uitwisselingsforum dient maar ook opleidingskansen biedt, vindt u er alle gegevens en agenda’s van de conferenties die de verschillende beroepsverenigingen in de loop van het jaar organiseren.

Zodra u geïdentificeerd bent op het extranet betreedt u een beveiligde ruimte die speciaal voor u bestemd is. De “homepage” zet onmiddellijk de toon! In een oogwenk verschijnen er zes informatiebronnen. Oordeel zelf. fiscaliteit, boekhouding, vennootschapsrecht… allemaal thema’s die tot uw dagelijkse praktijk behoren. “Thema’s” is de opslagplaats, het hart van onze database, een zoekinstrument dat volledig aangepast is aan uw behoeften. Centraal, duidelijk zichtbaar: de publicaties gerangschikt volgens hun actualiteitswaarde of hun nut als achtergrondinformatie (Ten Gronde). Er is ook ruimte voor een samenvatting van een boek, een praktisch werk waarop wij uw aandacht willen vestigen. Tot slot geeft de gebruiksvriendelijke en efficiënte kalender u een overzicht van de opleidingen en andere studiedagen.

Dit  ontmoetings-, informatie- en uitwisselingsforum hebben wij bewust zo gebruiksvriendelijk en zichtbaar mogelijk gemaakt. Onze database werkt met een krachtige zoekmotor en is opgedeeld in verschillende thema’s die doorverwijzen naar aanverwante materies zodat u snel een algemeen overzicht krijgt. Heel wat documenten van seminaries kunnen online worden gedownload onder de tabkaart “opleiding”. Deze overvloed aan informatie heeft ons er niet van weerhouden om de zaken pragmatisch voor te stellen. Dankzij deze “instrumenten”, resultaten van akkoorden die werden gesloten door het Instituut of die we zelf “bijeen gesprokkeld” hebben, werkt u nog efficiënter en krijgt u de zekerheid dat u niet nodeloos tijd verliest. De tabkaart “Model/formulier” werkt volgens dezelfde logica. Ons streven naar een snelle en makkelijke toegang tot de gewenste informatie, het gezochte document passen wij ook toe voor onze stagiairs die een speciale ruimte “Stage” hebben gekregen. Iedereen weet ten slotte dat de verschillende zienswijzen, in alle objectiviteit en mits naleving van de deontologische regels, meer gefundeerde en betere adviezen opleveren. Daarom biedt een laatste rubriek u de mogelijkheid om snel de gegevens van een confrater of andere beoefenaars van boekhoudberoepen of andere vrije beroepen terug te vinden. De grote klassiekers werden evenmin vergeten: de ledenlijst en de vacatures in verband met het beroep.

* De gevarieerde en rijke inhoud en structuur, evenals de zoekopties zijn de beste garantie om snel de juiste informatie “op te vissen”, het denkproces te stimuleren, de zaken in hun juiste perspectief te plaatsen terwijl u meteen een uitstekend instrument leert kennen dat u heel wat tijd zal besparen. Deze voldoet ook aan een essentiële dimensie van ons beroep van adviseur: de actualisering van de informatie, de opvolging van de dossiers. Een aspect waaraan wij heel wat aandacht zullen besteden.

Deze site is het resultaat van vele maanden hard werk. We hopen dan ook dat u deze met evenveel plezier als wij zal verkennen en vooral ook dagelijks gebruiken. De website was lang ons kindje binnen de intimiteit van onze kantoormuren, maar vandaag is het de uwe, dat van het beroep, zijn uitstalraam en zijn imago, open voor iedereen. Uw adviezen, uw suggesties, uw opmerkingen, uw enthousiasme zijn waardevol voor de verdere evolutie en evaluatie. U mag ze steeds doorsturen naar het volgende adres: omtrentdesite@iec-iab.be.

Het vlaggenschip van onze communicatie zal ook centraal staan in onze volgende roadshow waarop we u nog meer informatie verstrekken. Een ideale gelegenheid voor overleg en dialoog!

André BERT
Voorzitter

Micheline CLAES
Ondervoorzitter

Thema's:
Kernwoord(en):