Persbericht | Accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en de kmo: mondialisering of … splitsing?

8/07/2011 - IAB

Het IAB en het IBR hielden op donderdag 7 juli een gezamenlijke persconferentie ter gelegenheid van het bezoek van het “Small and Medium Practices Committee” (SMP Committee) van de “International Federation of Accountants” (IFAC) aan de beide Instituten.
Het SMP Committee vergaderde gedurende twee dagen in de lokalen van het IAB en het IBR in hartje Brussel en ontmoette er tijdens een diner-debat, over de rol en de meerwaarde van de accountant voor de kmo,  de IAB- en IBR-Raadsleden. Vertegenwoordigers uit kmo-organisaties en uit politieke kringen namen eveneens deel aan het debat.

André Bert, Voorzitter van het IAB, Michel De Wolf, Voorzitter van het IBR, Henri Olivier, Secretaris-generaal van de FEE en Inge Saeys, Raadslid van het IBR en Belgisch afgevaardigde binnen het IFAC SMP Committee, gaven tijdens de persconferentie hun mening omtrent volgende thema’s:

  1. De bijdrage van de economische beroepen tot de strategie en het bestuur van de kmo’s
  2. Het behoud van het Belgisch boekhoudrecht of de overstap naar de internationale boekhoudkundige normen
  3. De problematiek van het al dan niet neerleggen van de jaarrekeningen van de kleine ondernemingen
  4. De splitsing van de professionele orden

Lees het volledig persbericht

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere economische beroepen
Kernwoord(en):