Scanning van de aangifte van personenbelasting

18/03/2009 - Roger Lassaux

In de toekomst moet u aangiften van de personenbelasting niet langer bezorgen aan het lokale belastingkantoor. Vanaf aanslagjaar 2009 worden alle aangiften van de personenbelasting, de bijlagen en de bewijsstukken ingescand. De belastingplichtige moet de documenten dan rechtstreeks naar de nationale scanningcentra (Gent of Namen) zenden.

De Nederlandstalige aangiften moeten worden verstuurd naar:
Federale Overheidsdienst Financiën
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
Scanningcentrum Gent
Zuiderpoort
Gaston Crommenlaan 6 – bus 001
9050 Gent (Ledeberg)

Uit het persbericht van de minister van Financiën blijkt dat deze wijziging het gevolg is van de invoering van het Corporate Scanning System (CSS) op 1 juni 2009. Dat is een basisplatform dat de documenten verwerkt die nu door de scanningcentra worden behandeld. Op termijn zal het CSS alle documenten voor elke entiteit kunnen verwerken en toevoegen aan het dossier van de belastingplichtige.

Moeten we daaruit besluiten dan de papieren aangiften voortaan gefrankeerd en per post moeten worden verstuurd naar Namen of Gent? Uit de beschikbare informatie blijkt dat een franchise zou worden voorzien, althans voor de volgende aangifte, en zou het adres van het lokale belastingkantoor nog op de aangifte zijn aangeduid, naast de gegevens van het scanningcentrum.

Deze wijziging is nog een bijkomend argument om uw aangiften via Tax-on-web in te dienen!

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):