Vrijdag 15 mei 2009: een niet te missen afspraak!

29/04/2009 -

In het verlengde van de maatregelen van het btw-pakket, zal ook het btw-stelstel voor de belasting op dienstenprestaties worden gewijzigd. De plaatsbepalingsregels voor diensprestaties – de plaats van heffing van diensprestaties van een onderneming naar een andere onderneming zal de plaats zijn waar de dienstnemer zich bevindt, en niet langer waar de dienstverlener zich bevindt -, regels met betrekking tot de betaling van de heffing staan in het middelpunt van een methodologische revolutie. Een nieuwe, maandelijkse of trimestriële, intracommunautaire heffing van grensoverschrijdende dienstverrichtingen, evenals een nieuwe elektronische procedure voor de terugbetaling van buitenlandse btw, om een snellere behandeling van aanvragen te verzekeren, zijn ook een aantal belangrijke nieuwigheden.

Deze nieuwe regels zullen een aanzienlijke impact hebben op zowel de inkomende als de uitgaande dienstenstromen van de ondernemingen, evenals op hun verplichtingen inzake btw-aangifte en samenvattende opgave. In dat verband nemen twee vertegenwoordigers van het Instituut actief deel aan de werkzaamheden van een werkgroep binnen de FOD Financiën.

Als bevoorrechte adviseurs van de ondernemingen, moeten we allen op de hoogte zijn van de verwachtingen en uitdagingen die zullen ontstaan na de implementatie van deze belangrijke maatregelen, die van kracht gaan op 1 januari 2010.

Omdat het seminarie van de VBO deskundigheid en praktijk samenbrengt, zijn we ervan overtuigd dat u antwoorden zal krijgen op uw meest prangende vragen met betrekking tot de impact van het btw-pakket op de bedrijven.

Praktisch

“1 januari 2010 : Wat zijn de uitdagingen van het btw-pakket voor de ondernemingen en hoe kunnen ze zich er op voorbereiden?” – vrijdag 15 mei 2009 (van 9.00 u. tot 12.30 u.), VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel.

Thema's: Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):