Mogelijke beperking beroepsaansprakelijkheid voor landmeters-experten en vastgoedmakelaars in vennootschap...

29/07/2009 -

 

Een recente persmededeling vertelt ons dat, op voorstel van minister van KMO’s en Zelfstandigen Sabine Laruelle, de laatste ministerraad een wetsontwerp heeft goedgekeurd dat beoefenaars van gereglementeerde vrije economische beroepen de kans biedt hun activiteiten in een vennootschap (als rechtspersoon) uit te oefenen. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid beperken. Zoals eveneens blijkt uit de persmededeling zullen deze vennootschappen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Dit onderdeel van het Federaale KMO-plan heeft nu betrekking op landmeters-experten en vastgoedmakelaars. Het is een maatregel waarvan we het verdere verloop met aandacht zullen volgen.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):