Kwaliteitstoetsing: voorbereidende vorming (2019, sessie 2) 

Is uw kantoor helemaal klaar voor de kwaliteitstoetsing?

Hebt u al de nodige procedures ingevoerd in uw kantoor? Wenst u uw bestaande procedures nog verder uit te werken?

Het IAB biedt u als extern lid de mogelijkheid om een voorbereidende vorming te volgen die u zal toelaten u perfect voor te bereiden rond thema’s zoals organisatie van het kantoor, hr-beleid, tijdsregistratie, cliëntenacceptatiebeleid. De vragenlijsten gebruikt door de toetsers tijdens de kwaliteitstoetsing zullen per thema besproken worden. Tijdens de opleiding worden u verschillende praktische tools (onder andere BeExcellent, Witboek kwaliteit …) toegelicht en aangereikt. U kunt zich voor één of meerdere modules inschrijven. Het aantal deelnemers per module is echter beperkt tot een zestigtal personen.

Programma van de voorbereidende vorming

MODULE 1: Kwaliteitsbeheersing inzake deontologie

In deze module doorloopt Jos De Blay de belangrijkste principes inzake de deontologische verplichtingen om uw medewerkers kennis te laten maken met het regelgevend kader waarbinnen het kantoor dient te werken. Na de opleiding kunt u dit omzetten in beleidslijnen en procedures voor uw medewerkers.

Inhoud

·         Onafhankelijkheid, verzekering beroepsaansprakelijkheid, commerciële activiteiten en mandaten, niet-concurrentiebeding, samenwerkingsverbanden, permanente vorming, publiciteit, erelonen, beroepsgeheim, klachtenbehandeling en conflicten met confrater

·         Tuchtrecht

·         Verplichtingen tegenover IAB

·         Beleidslijnen en procedures uitschrijven voor deze deontologische regels

Spreker: Jos De Blay
Datum: woensdag 23 oktober 2019 2018, 09.30 – 13.00 uur
Permanente vorming: 3,5 uur

MODULE 2: Diensten van het kantoor

De opdrachten die aan de accountants en/of belastingconsulenten toegekend worden, zijn dermate gevarieerd dat de werking van het kantoor gebaat is met een duidelijke afbakening van zijn aangeboden diensten. In deze module zal Stefan Stremersch u uitleggen hoe u de inventaris van de diensten kunt gebruiken als strategisch groeiplan en als richtlijn voor uw medewerkers.

Inhoud

·         Lijst van diensten opstellen

·         Procedure opdrachtaanvaarding

·         Procedure ressource management

·         Opstellen en invoeren van de opdrachtbrief

Spreker: Stefan Stremersch
Datum: woensdag 13 november 2019, 09.30 – 13.00 uur
Permanente vorming: 3 uur

MODULE 3: Organigram en personeelsbeleid

Uw medewerkers zijn de troeven van uw kantoor. Een aangepast hr-beleid opstellen in functie van uw kantoor stelt u in staat om uw human capital te verzilveren. Chantal Buyse zal u in deze module tonen hoe u een hr-beleid op poten kunt zetten.

Inhoud

·         Hr-beleid in kleinere organisaties en begeleiding van de groei van een kantoor vanuit hr-perspectief

·         Personeelsbeleid in de praktijk

o    Opstellen organigram met functies en taakbeschrijvingen

o    Wervingsprocedures (incl. opstellen profielbeschrijvingen, inhoud contracten)

o    Opleiding en begeleiding medewerkers (incl. nieuwe)

o    Loon- en motiveringsbeleid

o    Evaluatieprocedure medewerkers

Spreker: Chantal Buyse
Datum: dinsdag 10 december 2019, 09.30 – 13.00 uur
Permante vorming: 3,5 uur

MODULE 4: Cliëntenacceptatiebeleid en voortzetting relatie met cliënt

Meester Jan Tuerlinckx en Hein Vandelanotte doorlopen in deze module de verschillende aspecten met betrekking tot het cliëntenacceptatiebeleid en fiscale fraude. Door de complexiteit inzake deze materie en de verschillende wijzigingen die de wetgeving in de laatste jaren heeft gekend, is het essentieel om hierin duidelijke procedures op te stellen om aan de vereisten te voldoen en teneinde uw medewerkers in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

Inhoud

·         Cliëntenacceptatiebeleid volgens de AWW in de levensduur van de klant (aanvaarding van de opdracht, opvolging en beëindiging van de relatie) (identificatie en verificatie)

·         Belangenvermenging

·         Anticorruptie

·         Notie ‘ernstige fiscale fraude’

·         Praktijkvoorbeelden

Spreker: meester Jan Tuerlinckx, Hein Vandelanotte
Datum: woensdag 13 november 2019, 13.30 – 17.30 uur
Permanente vorming: 4 uur

MODULE 5: Tijdregistratie, kostprijsbepaling en duurzame rentabiliteit van het accountantskantoor

Dankzij een efficiënt tijdsbeheer kunt u het rendement binnen uw kantoor aanzienlijk verhogen. In deze module zal Johan Van Haeverbeke u toelichten hoe u uw tijdgebruik kunt beheersen op het vlak van planning (structurering), registratie (toerekening) en controle (rapportering) en na de opleiding kunt u de verschillende procedures hieromtrent toepassen in uw kantoor.

Inhoud

·         Procedure tijdsregistratie

·         Facturatieprocedure, value billing en capacity planning

·         Rentabiliteits- en klantenanalyse

·         Jobshift

Spreker: Johan Van Haeverbeke
Datum: woensdag 27 november 2019, 09.30 – 12.30 uur
Permanente vorming: 3 uur

MODULE 6: Interne procedures tot permanente kwaliteitsbewaking

Een kwalitatieve dienstverlening verzekeren is één van de fundamenten binnen de werking van uw kantoor. Via de interne kwaliteitsbeheersing kunt u het goed functioneren van uw kantoor nagaan. In deze module zal Donald Vandenberghe tonen hoe u deze organisatietool kunt toepassen in uw kantoor.

Inhoud

·         Werkmethodes

·         Procedures interne kwaliteitscontrole (monitoring)

·         Modelformulieren opstellen (incl. permanent en jaardossier)

·         Planning en opvolging binnen het kantoor

·         Opstellen van kwaliteitsnormen voor onderaannemers

Sprekers: Donald Vandenberghe
Datum: woensdag 27 november 2019, 13.30 – 17.30 uur
Permanente vorming: 3,5 uur

MODULE 7: Inleiding tot professioneel riskmanagement binnen accountants- of belastingconsulentenkantoren

In deze module overloopt Peter De Smet verschillende risico’s eigen aan het beroep en hoe u de beheersing van de risico’s kunt optimaliseren in uw kantoor.

Inhoud

·         Overzicht van de evolutie op beroepsvlak met betrekking tot riskmanagement 

·         Overzicht van het aantal schadegevallen (statistieken over risk) 

·         Verschillende aansprakelijkheden en de dekkingen van het kantoor en onderneming 

·         Praktische maatregelen treffen, binnen de kantoren, om het professioneel risk-management te optimaliseren

Spreker: Peter De Smet
Datum: dinsdag 10 december 2019, 13.30 – 17.00 uur
Permanente vorming: 3,5 uur

Praktische informatie

Prijs

De deelnameprijs per module bedraagt € 190. Bij een inschrijving vanaf 4 modules betaalt u slechts € 150 per module. Indien u het volledige opleidingstraject volgt, betaalt u € 1 000.
Subsidie met de kmop mogelijk.

Locatie

Elke module wordt gegeven op het IAB (6de verdieping) - Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel en een broodjeslunch wordt voorzien.

Inschrijven?

Bij het openstellen van de inschrijving zal ieder extern lid een persoonlijke e-mail ontvangen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met de dienst Opleidingen, via education@iec-iab.be.