Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige (2019, sessie 1) 

Het IAB biedt een programma dat beantwoordt aan de voorwaarden waaraan de opleiding juridische kennis moet voldoen om de opname mogelijk te maken in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen, zoals vastgelegd in het KB van 30 maart 2018. 

De opleiding is gespreid over 6 dagen, telkens van 9.30 u. tot 16.45 u. (lunch inbegrepen).

Klik hier voor het gedetailleerde programma

Doelgroep van deze opleiding: de leden van de 3 Instituten van de economische beroepen (BIBF, IAB, IBR)

 

Data

Vrijdag

 

17 mei 2019

Zaterdag

 

25 mei 2019

Donderdag

 

06 juni 2019

Zaterdag

 

15 juni 2019

Vrijdag

 

21 juni 2019

Zaterdag

 

29 juni 2019

 

De testen worden later georganiseerd.

 

Waar 

In de lokalen van het IAB/IBR, Emile Jacqmainlaan 135, 6de verdieping, 1000 Brussel

Prijs 

1 600 euro 

Opgelet: Betalen doet u na de opleiding. U ontvangt een debetnota vanwege het IAB

Subsidies 

KMO-Portefeuille: het volledige inschrijvingsgeld (1 600 euro) komt in aanmerking voor subsidie via kmop (IAB-registratienummer: DV.O214549) Maakt u gebruik van KMOP, vraag die dan tijdig aan (ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding, i.c. 31 mei 2019).

Brussel Hoofdstedelijk Gewest: u kunt een opleidingspremie aanvragen

Vrijstellingen

Leden die al een deel van de vorming hebben gevolgd of over een masterdiploma in de rechten beschikken, kunnen gedeeltelijk worden vrijgesteld.

Deze leden mogen contact opnemen met education@iec-iab.be.

Raadpleeg ook de lijst van de door de FOD Justitie gevalideerde getuigschriften die op 15 maart bijgewerkt werd: https://justitie.belgium.be/sites/default/files/liste_des_attestations_formations_juridiques_20190315.pdf.

Certificaat

Deelnemers die minstens op 80% van de lesuren aanwezig waren en die slagen voor de eindtest, zullen een certificaat ontvangen. Dat geeft hen de mogelijkheid om de opname te vragen op het nationaal register van gerechtsdeskundigen.

Mogelijke opdrachten

- externe IAB-leden, externe BIBF-leden en IBR-leden ingeschreven op het nationaal register van gerechtsdeskundigen zullen gerechtelijke opdrachten mogen uitvoeren inzake fiscaliteit

- externe IAB-leden en IBR-leden op dit register zullen tevens gerechtelijke opdrachten mogen uitvoeren inzake boekhouding

Maximumaantal deelnemers

36

Inschrijven

- IAB-leden: « IAB-Sessies » op https://eloket.iec-iab.be

- IBR- leden en BIBF-leden: via de website van hun instituut

- IBR-leden en IAB-leden: lees hier de afspraken over deze IAB-opleiding

Uiterste inschrijvingsdatum

10/05/2019

Contact

IAB, Cel opleidingen: education@iec-iab.be