Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<september 2020>
september 2020
mdwdvzz
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Aangifte 2012  Antwerpen 

Een aangifte invullen is meer dan cijfers overschrijven. U moet perfect weten wat in welke rubriek hoort. En daarvoor moet u volledig op de hoogte zijn van de wetgeving, de administratieve richtlijnen en de rechtspraak.

 

Het Fiscoloog-seminar helpt u daarbij op twee manieren. Ten eerste, door het aangifteformulier in de personen- en vennootschapsbelasting stelselmatig te overlopen en stil te staan bij de wijzigingen die deze formulieren naar vorm en inhoud hebben ondergaan. En ten tweede, door uitvoerig stil te staan bij de nieuwe wetgeving, de nieuwe administratieve standpunten en de recente rechtspraak die u voor het aanslagjaar 2012 speciaal in het oog moet houden.

 

Het seminar “aangifte 2012” maakt u op die manier snel en grondig wegwijs in wat u moet weten om de aangifte correct in te vullen. Zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting. Een seminar met respect voor uw kostbare tijd.

 

Bijzondere aandachtspunten voor 2012

 

Het aanslagjaar 2012 impliceert de versoepeling (al dan niet onder Europese druk) van een aantal fiscale regelingen : de ‘territorialiteitsvereiste’ in het kader van het stelsel van de gespreide taxatie van meerwaarden is versoepeld; een toepassingsvoorwaarde voor de DBI-aftrek is formeel geschrapt; het aantal toepassingsgevallen van de ‘exitheffing’ voor vennootschappen is ingeperkt; en er moet niet steeds meer verplicht worden aangeklopt bij een ‘geregistreerde’ aannemer om bepaalde voordelen in de personenbelasting te kunnen genieten. Hoort in dit rijtje ook thuis : het herschrijven van de uitzonderingen op de aftrekbeperking inzake niet-marktconforme interesten.

 

Het bestrijden van ‘misbruik’ staat centraal in de circulaire die de Administratie vorig jaar heeft uitgevaardigd in het kader van de notionele interestaftrek en waarin zij twee 'constructies' identificeerde die tot 'misbruik' kunnen leiden. In een (andere) circulaire heeft de Administratie uiteengezet waarom volgens haar vennootschappen in vereffening die voorschotten op de liquidatiebonus uitkeren, zich tevreden moeten stellen met een lagere aftrek.

 

Bijzonder streng heeft de Administratie zich ook getoond op het vlak van de toepassing van de bijzondere ‘geheimecommissielonenaanslag’, vooral door een aantal ontsnappingsroutes de pas af te snijden. Recentelijk lijkt zij wat gas te hebben teruggenomen. Maar de vraag is of de koerswijziging niet eerder een ‘vergiftigd’ geschenk is. Overigens lijkt de Administratie in de ruime toepassing van de bijzondere aanslag een bondgenoot te hebben gevonden in bepaalde rechtspraak, die er niet voor terugdeinst de aanslag ook toe te passen op uitgaven waarvan de aftrekbaarheid louter moet worden verworpen omdat hun beroepskarakter discutabel blijkt te zijn.

 

Daarnaast kunnen, zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting, nog tal van andere wijzigingen en evoluties worden aangestipt die voor het lopende aanslagjaar belangrijk zijn. Een greep uit het ruime aanbod :

 

  • het toekennen van een ‘werkbonus’ (in de vorm van een belastingkrediet) aan belastingplichtigen met een ‘laag loon’;
  • de verlenging van de fiscale steunmaatregelen voor de landbouwers;
  • de onttrekking aan de progressieve belastingtarieven van de ‘installatiepremies’ toegekend aan huisartsen;
  • de (krenterige) interpretatie van de Administratie wat de nieuwe ‘PC privé’-regeling en de belastingvermindering voor beveiligingswerken aan woningen betreft;
  • verder heeft de Administratie zich (nogmaals) uitgesproken over de aftrekbaarheid van werkgeverspremies in het kader van ‘collectieve invaliditeitsverzekeringen’ en de aangifteplicht van betalingen naar belastingparadijzen in hoofde van vennootschappen; zij heeft ook commentaren verspreid over de onderwerping van de ‘brandstofkosten’ aan de 75 %-aftrekbeperking, over ‘hypotax’-regelingen ten voordele van werknemers die tijdelijk naar het buitenland worden gedetacheerd, over de vrijstelling van het voordeel in verband met ‘bedrijfsfietsen’, enz.;
  • de rechtspraak van zijn kant heeft zich gebogen over afschrijvingen in het jaar van vervreemding; over de vraag of de werknemersbijdrage in het privégebruik van een bedrijfswagen de niet-aftrekbare autokosten in hoofde van de werkgever beïnvloedt; over de vraag of er een ‘correlatie’ bestaat tussen de belasting van een bezoldiging in hoofde van de bedrijfsleider en de aftrek ervan in hoofde van de vennootschap; over het fiscaal statuut van een ‘meegekocht’ dividend; over de vraag of een bedrijfsleider belastbaar kan zijn op het voordeel dat niet hij, maar zijn ‘partner’, van de vennootschap ontvangt; over de vraag wat een ‘goed huisvader’ allemaal doet met ‘aandelen’; over het begrip ‘geldlening’, enz.

 

 
Datum van19 apr 2012 - 14:00 
Datum tot19 apr 2012 - 18:00 
Toegang Iedereen
SprekerLuc Maes,Jenny Putzeys,Peter Verbanck
TaalNederlands 
LocatieAula Fernand Nédée, UA - Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Organisatie BIBLO - ROULARTA - MEDICA (Uitgeverij Biblo) 
Thema's
  • Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Voorheffingen
Kernwoorden
Permanente Vorming
ErkenningsnummerB0038/2009
Telt mee voor240 
Toevoegen aan mijn vorming