Vormingsoperatoren 

 

U kunt een erkenning als vormingsoperator (art. 6) verkrijgen indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

·        elke beroepsvereniging die op regelmatige basis vormingsactiviteiten organiseert voor de beoefenaars van de economische beroepen;

·        elk accountants- en/of belastingconsulentenkantoor dat lid is van het Instituut en dat een structuur van permanente vorming heeft ontwikkeld;

·        elke natuurlijke of rechtspersoon, in functie van zijn/haar activiteit en/of maatschappelijk doel, die op regelmatige basis opleidingen biedt aan de beoefenaars van de economische beroepen.

 

De erkenning geldt voor een periode van drie jaar en is hernieuwbaar. De hernieuwing dient te worden aangevraagd volgens dezelfde modaliteiten als de initiële erkenning.

 

De erkenning en eventuele intrekking ervan zijn geregeld via de procedure bedoeld in artikel 6 en 9 van de norm permanente vorming.

 

In artikel 6.3 kunt u de procedure raadplegen over de wijze waaruit uw dossier dient samengesteld te zijn.

 

erkenningsdossier als 'Vormingsoperator'

'Toestemming verleend aan de vertegenwoordiger van het IAB'

 

Na advies van de Commissie permanente vorming deelt de Raad zijn beslissing mee binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het dossier.