Invoeren vormingsprogramma 

Door een erkenning tot vormingsoperator of e-vormingsoperator aan te vragen en te verkrijgen, heeft u zich ertoe verbonden uw vormingsprogramma mee te delen aan het IAB, alsook elke wijziging van het programma, en dit minstens eenmaal per jaar zodat het IAB steeds op de hoogte is vóór de aanvang van de vorming. Dit programma wordt opgenomen in de kalender.

 

De mededeling van uw vormingsprogramma gebeurt via het extranet van onze website.

 

Een handleiding die u kan helpen bij het correct en volledig invullen van uw programma werd voor u opgesteld.