Vormingsactiviteit 

 

U wenst een opleiding te organiseren voor de accountants en/of belastingconsulenten, maar organiseert deze maar eenmalig of onder de vorm van een eenmalige cyclus? Dan kunt u een dossier indienen om een vormingsactiviteit (art. 7) te laten goedkeuren, als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

 

Elk(e) seminarie, studiedag of vormingscyclus aangeboden door een organisator, die niet erkend is als vormingsoperator en die een relevant vakgebied behandelt (art. 4).

 

De erkenning geldt enkel voor de opgegeven datum.

 

De erkenning wordt voorafgaandelijk, en minstens twee maanden voor het plaatsvinden van de geplande activiteit, per aanvraag afgeleverd volgens de procedure bedoeld in artikel 7.2 van de norm permanente vorming.

 

erkenningsdossier als ‘Vormingsactiviteit’ - CYCLUS

‘Toestemming verleend aan de vertegenwoordiger van het IAB’

 

Het Instituut dient zijn beslissing uiterlijk vijftien dagen voor het plaatsvinden van de activiteit aan de organisator mee te delen.