E-vormingsactiviteit 

 

U wenst een opleiding op afstand te organiseren voor de accountants en/of belastingconsulenten, maar organiseert deze maar eenmalig? Dan kunt u een dossier indienen om een e-vormingsactiviteit (art. 8.3) te laten goedkeuren, als u aan de volgende voorwaarde voldoet:

 

De vormingsactiviteit op afstand aangeboden door een organisator die niet erkend is als e-vormingsoperator en die een relevant vakgebied behandelt (art. 4). De ‘vorming op afstand’ omvat elke gegeven opleiding, ofwel op afstand, ofwel door middel van audiovisuele technieken, of door middel van andere communicatie- en informatietechnologieën, waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen over het behandelde vakgebied en de organisator hen verzekert dat zij een antwoord krijgen, ofwel onmiddellijk, ofwel binnen een redelijke termijn, en waarbij de organisator de controle van de aanwezigheid van de accountant en/of belastingconsulent gedurende het volledige verloop van de vorming garandeert.

 

De erkenning geldt enkel voor de opgegeven datum.

 

De erkenning wordt voorafgaandelijk, en minstens twee maanden voor het plaatsvinden van de geplande activiteit, per aanvraag afgeleverd volgens de procedure bedoeld in artikel 8.3 van de norm permanente vorming.

 

erkenningsdossier als ‘e-vormingsactiviteit’ + e-CYCLUS

‘Toestemming verleend aan de vertegenwoordiger van het IAB’

 

Het Instituut dient zijn beslissing uiterlijk vijftien dagen voor het plaatsvinden van de activiteit aan de organisator mee te delen.