E-vormingsoperator 

 

U kunt een erkenning als e-vormingsoperator (art. 8) verkrijgen, voor opleidingen op afstand, indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

Elke rechts- en/of natuurlijke persoon, zoals beschreven in de rubriek ‘Vormingsoperator’, die op regelmatige basis vormingen op afstand aanbiedt. De ‘vorming op afstand’ omvat elke gegeven opleiding, ofwel op afstand, ofwel door middel van audiovisuele technieken, of door middel van andere communicatie- en informatietechnologieën, waarbij de deelnemers vragen kunnen stellen over het behandelde vakgebied en hen verzekerd wordt dat zij een antwoord krijgen, ofwel onmiddellijk, ofwel binnen een redelijke termijn en die de controle van de aanwezigheid van de accountant en/of belastingconsulent gedurende het volledige verloop van de vorming garandeert.

 

De erkenning geldt voor een periode van drie jaar en is hernieuwbaar. De hernieuwing dient te worden aangevraagd volgens dezelfde modaliteiten als de initiële erkenning.

 

De erkenning en eventuele intrekking ervan zijn geregeld via de procedure bedoeld in artikel 8 en 9 van de norm permanente vorming.

 

In artikel 6.3 kunt u de procedure raadplegen over de wijze waaruit uw dossier dient samengesteld te zijn.

 

erkenningsdossier als ‘e-vormingsoperator’

‘Toestemming verleend aan de vertegenwoordiger van het IAB’

 

Na advies van de Commissie permanente vorming deelt de Raad zijn beslissing mee binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het dossier.