Veelgestelde vragen over de permanente vorming 

 

Wanneer is de laatste norm in werking getreden?

De norm permanente vorming, goedgekeurd door de Raad van 3 september 2012, is in voege gegaan vanaf 1 januari 2013 voor de leden en vanaf 3 september 2012 voor de organisatoren van opleidingen.

 

Moet mijn verslag elektronisch worden ingevoerd?

Ja, sinds de norm van 2 februari 2009 zijn de verslagen op papier niet meer geldig.

 

Waar kan ik mijn verslag permanente vorming invoeren?

Dit kan via het e-loket. Deze tool biedt u eveneens de gelegenheid om zowel uw persoonlijke als uw professionele gegevens te controleren en eventueel te updaten.

 

Wanneer moet mijn verslag worden ingevoerd?

Het Instituut raadt zijn leden aan hun permanente vorming op regelmatige basis in te voeren. Dit heeft als voordeel dat u regelmatig gebruikmaakt van de tool.

 

Hoe moet ik mijn uren permanente vorming berekenen?

Het totaal van 120 uur op 3 jaar kunt u als glijdend beschouwen. De controle zal uitgevoerd worden op basis van de drie laatste opeenvolgende kalenderjaren, waarbij het totale aantal uren 120 uur dient te bedragen.

 

Hieronder geven wij u enkele voorbeelden voor het berekenen van uw permanente vorming:

 

 

Jaar 1

01/01/2012 –

31/12/2012

Jaar 2

01/01/2013 -

31/12/2013

Jaar 3

01/01/2014 –

31/12/2014

Voorbeeld 1

50

30

40

Voorbeeld 2

20

40

60

Voorbeeld 3

10

40

40

 

Voorbeeld 1: u heeft voor alle jaren het vereiste aantal vormingsuren gevolgd

 

Voorbeeld 2: u heeft voor alle jaren het vereiste aantal vormingsuren gevolgd

 

Voorbeeld 3: u heeft in 2012 het minimale aantal van 20 uur per jaar niet bereikt waardoor u niet aan het vereiste aantal vormingsuren komt

 

 

Is het volgen van permanente vorming een verplichting of slechts een aanbeveling?

Permanente vorming is een wettelijke verplichting voor de accountants en/of belastingconsulenten. De regels betreffende deze verplichting worden door de Raad van het Instituut bepaald en dienen als dusdanig door de leden van het Instituut te worden nageleefd (art. 2 KB 01/03/1998 m.b.t. de deontologie).

 

Kan er vrijstelling worden gegeven op het volgen van permanente vorming?

Het Instituut is niet bij machte vrijstelling te geven op deze plicht.

 

Geldt deze verplichting voor ieder lid van het Instituut?

Ja, leden die in het buitenland actief zijn of na stopzetting van hun beroepsbekwaamheden een korting van 50 % op hun lidmaatschap genieten moeten aan deze verplichting voldoen.

 

In de loop van het jaar werd ik ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut. Vanaf welke datum tellen mijn vormingsuren mee?

Bij een (weder)inschrijving op de ledenlijst telt de datum vanaf wanneer u terug als lid bent ingeschreven. Voor leden die na hun stage worden ingeschreven, geldt dezelfde regel. In de overzichtstabel zal er voor alle voorgaande jaren ‘0’ vermeld staan, wat normaal is, aangezien u geen lid was van het IAB. Deze uren moeten niet ingevuld worden. De uren permanente vorming worden pro rata temporis bepaald (art. 3).

 

Wat bij langdurige ziekte?

Indien u wegens langdurige ziekte niet in de mogelijkheid bent uw opleidingen voor de permanente vorming bij te wonen, dient u ieder jaar opnieuw een medisch attest af te leveren, zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.

 

Ik wens een periode ontslag te nemen bij het IAB, moet ik dan nog aan deze verplichting voldoen?

Ja, om uw wederinschrijving te kunnen uitvoeren, dient u te bewijzen dat u gedurende de laatste drie jaar op regelmatige basis opleidingen gevolgd hebt die aangeboden werden aan accountants en/of belastingconsulenten en die vallen onder de relevante vakgebieden zoals vermeld in art. 4.

 

Komt vakliteratuur in aanmerking voor permanente vorming?

Neen, deze vorm van zelfstudie komt niet in aanmerking voor permanente vorming daar zij niet te controleren (geen aflevering van attesten) is.

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen waarop ik hierboven het antwoord niet heb teruggevonden?

U kunt steeds contact opnemen met het Instituut door te e-mailen naar pvfc@iec-iab.be. U zult ofwel een e-mail met het antwoord terugkrijgen of zal er telefonisch contact met u opgenomen worden. Gelieve steeds uw naam en voornaam, lidnummer en telefoonnummer te vermelden in uw bericht.