Aantal uren permanente vorming (art. 3) 

 

Hoeveel?

 

De accountant en/of de belastingconsulent moet, binnen een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren, minstens 120 uur besteden aan permanente vorming, met een minimum van 20 uur per kalenderjaar.

 

Welke vormingen komen in aanmerking?

 

Volgende activiteiten maken minstens 60 % uit van het minimaal vereiste aantal uren:

·        deelname aan seminaries, studiedagen en vormingscycli georganiseerd door het IAB, het IBR, het BIBF, soortgelijke buitenlandse beroepsorganisaties, en de hiermee verbonden organisaties, elke internationale beroeps- of wetenschappelijke organisatie waarvan het IAB lid is, de overheid, erkende onderwijsinstellingen en universiteiten in België of het buitenland;

·        deelname aan seminaries, studiedagen en vormingscycli georganiseerd door de vooraf erkende vormingsoperatoren;

·        deelname aan voorafgaandelijk erkende seminaries, studiedagen en vormingscycli;

·        doceren aan een universiteit of in het hoger onderwijs, of optreden als spreker bij activiteiten die in aanmerking komen voor permanente vorming (a rato één uur permanente vorming per gegeven les- of vormingsuur).

 

 Volgende activiteiten maken niet meer dan 40 % uit van het vereiste aantal uren:

·        opstellen van publicaties van wetenschappelijke of technische aard;

·        volgen van vormingen op afstand die georganiseerd worden door het IAB, het IBR, het BIBF, de soortgelijke buitenlandse beroepsorganisaties, en de hiermee verbonden organisaties, elke internationale beroeps- of wetenschappelijke organisatie waarvan het IAB lid is, de overheid, erkende onderwijsinstellingen en universiteiten, in België of in het buitenland, en door de e-vormingsoperatoren en e-vormingsactiviteiten die voorafgaandelijk erkend werden;

·        medewerking aan technische commissies van het IAB of elke internationale beroeps- of wetenschappelijke organisatie waarvan het IAB lid is;

·        deelname aan opleidingen, seminaries en studiedagen georganiseerd door ondernemingen en rechtspersonen ten behoeve van hun accountants en/of belastingconsulenten en hun medewerkers.

 

 

Uitzonderlijke erkenning (art. 7.3)

 

Ten uitzonderlijke titel kan een seminarie, een studiedag of een vormingscyclus over een relevant vakgebied die in België of in het buitenland heeft plaatsgevonden, en waarvoor de organisator geen aanvraag tot erkenning heeft ingediend als vormingsactiviteit worden erkend op aanvraag van een deelnemende accountant en/of belastingconsulent.

 

De accountant en/of belastingconsulent kan hiervoor een dossier indienen, zonder dat hiervoor dossierrechten verschuldigd zijn.