Vakgebieden 

 

Vormingsactiviteiten komen in aanmerking voor de permanente vorming (art. 4) als zij aan onderstaande opgesomde vakgebieden voldoen.

 

Voor de accountant:

 

1.    externe en interne controle;

2.    boekhoudrecht en boekhouding;

3.    fiscaal recht en fiscaliteit;

4.    ondernemingsrecht (handelsrecht, vennootschapsrecht, wetgeving over de ondernemingen in moeilijkheden …);

5.    gerechtelijke en privé-expertise, bijzondere opdrachten;

6.    plichtenleer;

7.    organisatie, strategie en management van ondernemingen;

8.    informatie- en communicatietechnologieën (ICT);

9.    sociale vaardigheden;

10.  andere vakgebieden die specifiek en rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de accountant (inzonderheid burgerlijk recht, arbeids- en socialezekerheidsrecht, bedrijfseconomie …).

 

De opleiding zal bij voorkeur worden toegespitst op de vakgebieden opgesomd onder de punten 1 tot en met 8, met als doel een evenwicht tussen de verschillende vakgebieden.

 

 

Voor de belastingconsulent:

 

1.    fiscaal recht en fiscaliteit;

2.    ondernemingsrecht (handelsrecht, vennootschapsrecht, wetgeving over de ondernemingen in moeilijkheden …);

3.    expertise in fiscale zaken;

4.    plichtenleer;

5.    boekhoudrecht;

6.    organisatie, strategie en management van ondernemingen;

7.    informatie- en communicatietechnologieën (ICT);

8.    sociale vaardigheden;

9.    andere vakgebieden die specifiek en rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de belastingconsulent (inzonderheid burgerlijk recht, arbeids- en socialezekerheidsrecht, bedrijfseconomie …).

 

De opleiding zal bij voorkeur worden toegespitst op de vakgebieden opgesomd onder de punten 1 tot en met 7, met als doel een evenwicht tussen de verschillende vakgebieden.