Norm inzake permanente vorming 

 

Accountants en/of belastingconsulenten, dienstverlenende adviseurs, adviseurs van ondernemingen en particulieren, krijgen een veeleisende en kwaliteitsvolle vorming.

 

Opdat zij gedurende hun loopbaan de geleverde inspanningen bij de toegang tot dit steeds evoluerende beroep zouden kunnen ombuigen naar hun voordeel, geldt een plicht tot permanente vorming voor alle beroepsbeoefenaars van intellectuele dienstverlenende beroepen.

 

In deze rubriek vindt u informatie betreffende de verplichtingen inzake kwaliteit en kwantiteit, zowel voor de accountants, de belastingconsulenten als voor de stagiairs, voor de permanente vormingsactiviteiten, als voor de organisatoren van seminaries, colloquia en andere vormingsactiviteiten, voor de opmaak van het opleidingsaanbod.

 

De uitwerking van het permanente vormingsprogramma, het jaarlijkse vormingsverslag, de erkenning van de opleidingen, de controle van het IAB en de vele andere specifieke aspecten omschreven in volgende rubrieken, worden in de norm inzake permanente vorming beschreven.

 

Hebt u een vraag, waarop u het antwoord niet kunt terugvinden in deze rubriek?

Wij beantwoorden ze graag per e-mail: pvfp@iec-iab.be.