Seminaries 

Een van de activiteiten die bijdragen tot de permanente vorming zijn onder meer de seminaries, studiedagen en opleidingscycli georganiseerd door erkende vormingsoperatoren en erkende activiteiten.

Dit ruime en gevarieerde opleidingsaanbod moet toegankelijk en relevant zijn, zodat het zeker uw aandacht krijgt en aan uw verwachtingen en noden voldoet.

Via de toepassing kan u chronologisch de verschillende erkende vormingsactiviteiten bekijken die wekelijks worden georganiseerd. Hiermee willen wij u een aanbod bieden dat voldoet aan verschillende criteria en combineerbaar is.

In een later stadium zal u uw zoekactie kunnen richten op vijf criteria, die u gedeeltelijk of volledig zal kunnen combineren, naar gelang uw noden:

  1. Datum: per week, per maand, per drie maanden, alle data
  2. Thema in kwestie in de vorm van een lijst met vakjes die u kan aankruisen volgens uw interesses: boekhouding, audit en controle, burgerlijk recht, vennootschapsrecht, sociaal recht, fiscaliteit, economie, milieu, e-accountancy, beroep.
  3. Organisator
  4. Plaats
  5. Spreker