Permanente vorming 

 

De permanente vorming ‒ die een essentieel onderdeel van ons beroep vormt ‒ is weliswaar een wettelijke verplichting, maar is vooral een uiting van de wens om uit te blinken in de duur, het behoud en de ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden om een hoogstaande dienstverlening te bieden aan de cliënten, de werkgevers en derden. Overeenkomstig de normen die werden vastgelegd door de Raad, moeten accountants en belastingconsulenten 120 uur besteden aan activiteiten die bijdragen tot een betere professionele kennis, en dit over een periode van drie opeenvolgende jaren. Per kalenderjaar dienen minstens 20 uur te worden gevolgd.

 

Deze verplichting, die van groot belang is voor een raadgevend beroep, wordt gecontroleerd door het Instituut om een steeds actueel professionalisme te garanderen in een snel veranderende omgeving. Het toezicht op de permanente vorming wordt verzekerd door het Instituut, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

 

In dat kader heeft de Raad van het IAB op 3 september 2012 de norm permanente vorming gewijzigd, na advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB). Elke inbreuk op deze norm wordt beschouwd als een tuchtinbreuk, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.

 

Vanuit praktisch oogpunt kunnen we stellen dat de problematiek van de permanente vorming in een tweeledige methodologische aanpak kadert:


·  enerzijds wat betreft de LEDEN en STAGIAIRS, die de regels moeten kennen en toegang hebben tot het uitgebreide opleidingsaanbod

 

·  anderzijds de VORMINGSOPERATOREN, die de erkenningsprocedure moeten doorlopen en over de mogelijkheid moeten beschikken om hun opleidingsaanbod optimaal aan te bieden

 

Naast deze essentiële modaliteiten biedt deze rubriek u een volledig overzicht aan informatie, documentatie, voorbeelden en veel gestelde vragen met antwoorden.

page en français