Stagemeester zoekt stagiair  

U voldoet aan de voorwaarden, u wenst uw knowhow en ervaring te delen met toekomstige beroepsbeoefenaars en u wilt met een stageovereenkomst werken. Wij danken u daarvoor.

Om daad bij het woord te voegen, kunt u een mail sturen naar Stéphane De Bremaeker (S.DeBremaeker@iec-iab.be) met uw gegevens en de informatie die u nodig acht.