Scriptie die stagiairs in hun derde stagejaar moeten indienen

19/10/2009 -

 

Geachte Stagiair,

Tijdens de infosessie van 6 juni 2009 heeft het IAB u de richtlijnen meegedeeld met betrekking tot de scriptie die stagiairs in hun derde stagejaar moeten indienen.

Vanaf vandaag is de module, die het u mogelijk maakt de scriptie online te plaatsen, in werking. Het opladen van de scriptie gebeurt via het elektronisch stagedagboek; een bijkomende rubriek is hiervoor gecreëerd, namelijk ”scriptie”.

Gelieve de instructies zorgvuldig te volgen; het opladen van de scriptie kan even duren. Let wel: de uiterste datum om de scriptie op te laden is 1 november 2009. Daarna zal de stagemeester verzocht worden uw scriptie en uw stagedagboek online te beoordelen. Uw stagemeester wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht met de nodige richtlijnen.

De Stagecommissie herinnert u eraan dat uw stagedagboek eind december volledig in orde moet zijn. Uit uw stagedagboek moet blijken dat u over gans het jaar 2009 minstens 1000 uren relevante ervaring hebt opgedaan en dat u eveneens minstens 40 uren permanente vorming hebt gevolgd.

Tegen midden januari 2010 zal de Stagecommissie controleren of, voor 2009, uw stagedagboek aan deze minimum vereisten voldoet en of u uw scriptie binnen de gestelde termijn hebt opgeladen.

Bovendien zal de Stagecommissie dan beslissen of u al dan niet toegelaten wordt tot het bekwaamheidsexamen van april 2010 op basis van volgende criteria voor uw volledige stage: het behalen van de objectieven, het bijhouden van het stagedagboek, de evaluatie door de stagemeester, de resultaten op de tussentijdse proeven, de scriptie, de permanente vorming en het disciplinair dossier.

Het schriftelijk gedeelte van het bekwaamheidsexamen zal vermoedelijk in de maand maart - april 2010 doorgaan. De definitieve datum zal u ten gepaste tijde worden bevestigd.

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, aarzel dan niet een mail te sturen naar stage@iec-iab.be.

Met vriendelijke groeten,

De Stagecommissie.

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):