Oproep kandidatuurstelling voor het Comité van stagiairs

14/12/2009 - Stagecommissie

Deze oproep is enkel bestemd voor de stagiairs die zich momenteel in het eerste en het tweede stagejaar bevinden

Geachte Stagiair,


Wij hebben het genoegen u te informeren m.b.t. de verkiezing van het Comité van stagiairs die zal doorgaan tijdens de tweede helft van de maand februari 2010.

In uitvoering van artikel 47 van het K.B. van 8 april 2003, kiezen de stagiairs jaarlijks drie Nederlandstalige en drie Franstalige stagiairs. Samen vertegenwoordigen zij de stagiairs en vormen een Comité van stagiairs, dat viermaal per jaar vergadert. Het mandaat duurt één jaar en is tweemaal hernieuwbaar.

Het Comité dient een jaarverslag op te stellen van zijn werkzaamheden ten behoeve van de Stagecommissie.

De kandidaturen voor één van de mandaten binnen het Comité van stagiairs moeten, uiterlijk op maandag 1 februari 2010 toekomen op het Instituut (Livornostraat 41, 1050 Brussel) en dit uitsluitend per brief, vergezeld van hun foto en hun programma dewelke  gepubliceerd zullen worden op de website van het Instituut.

Met vriendelijke groeten


De Stagecommisie  

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):