Verslag 2009 - Stagiair-accountant en/of –belastingconsulent 3+

20/01/2010 -

Zoals eerder meegedeeld heeft de Stagecommissie een maatregel genomen om de stagiair wiens driejarige stage reeds volbracht is, beter op te volgen. Hiervoor dient u het bijgevoegde document zorgvuldig in te vullen.

Er wordt u ondermeer gevraagd of er wijzigingen zijn opgetreden in uw professionele situatie en welke momenteel  uw belangrijkste werkzaamheden zijn. Uw permanente vorming dient u bij te houden in het elektronisch stagedagboek door het gebruik van uw logingegevens. Als stagiair bent u immers verplicht jaarlijks 40 uren of 120 uren over drie opeenvolgende jaren permanente vorming aan te tonen.

De Stagecommissie wenst dat u tegen uiterlijk 1 februari 2010 het bijgevoegde document terugstuurt naar het IAB, Livornostraat 41 te 1050 Brussel.

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, aarzel niet om een email te sturen naar stage@iec-iab.be.

De Stagecommissie dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met de meeste hoogachting,        

J. VAN WEMMEL
Voorzitter van de Stagecommissie

Verslag 2009 - Accountant

Verslag 2009 - Belastingconsulent

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):