Afschaffing van de scriptie

29/04/2010 - Stagecommissie

Geachte stagiairs,

  

De Stagecommissie wenst jullie ervan op de hoogte te brengen dat de scriptie aan het einde van het derde stagejaar werd afgeschaft. 

Met de meeste hoogachting,

 

De Stagecommissie

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):