Nieuwe samenstelling en doelstellingen van het comité van stagiairs

28/05/2010 - Comité van stagiairs 2010

Beste stagiairs,


Via deze mededeling willen wij u graag op de hoogte brengen van de nieuwe samenstelling en de doelstellingen van het comité van stagiairs.

Wij wensen voornamelijk ondersteuning te bieden en verduidelijkingen aan te brengen wat betreft het verloop van uw stage.

Een aantal belangrijke punten die wij willen aanstippen, zijn:

  1. Afschaffing van de scriptie;
  2. Het stagedagboek;
  3. De permanente vorming;
  4. Het bekwaamheidsexamen.Mocht u naar aanleiding van uw stage specifieke vragen hebben, of in het algemeen opmerkingen of suggesties hebben in verband met de werking van het IAB, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de leden.
 

1. Afschaffing van de scriptie

De Stagecommissie wenst jullie ervan op de hoogte te brengen dat de scriptie aan het einde van het derde stagejaar werd afgeschaft.


2. Elektronisch stagedagboek

Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om het belang van het stagedagboek te benadrukken.

Door het stagedagboek krijgt de Stagecommissie een overzicht van onze dagelijkse activiteiten. Bovendien kan de Stagecommissie zich een eerste beeld vormen van elk van ons, nog voor de examens plaatsvinden. Vandaar het belang om het stagedagboek up-to-date te houden!

In uw stagedagboek kunnen vele zaken worden vermeld, zoals onder meer het raadplegen van vakliteratuur. In de mate waarin u bepaalde materies niet in de praktijk kon omzetten, kan uw stagedagboek onder meer dienen om aan de Stagecommissie aan te tonen dat u moeite heeft gedaan om uw kennis omtrent deze materies te verbeteren.

Vergeet niet dat een van de voorwaarden om te slagen voor een stagejaar het aangeven van 1 000 uren in het stagedagboek is !


3. Permanente vorming

Permanente vorming is even belangrijk als het regelmatig invullen van het stagedagboek.

Hoewel de seminaries die het Instituut organiseert niet allemaal verplicht zijn, kunnen zij toch nuttig blijken om gratis diverse opleidingen bij te wonen.

De nieuwe norm permanente vorming bepaalt dat de stagiair, binnen een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren minstens 120 uur besteedt aan activiteiten die bijdragen tot de permanente vorming.  Hiervan dienen minstens 20 uur per kalenderjaar besteed te worden.

Aarzel niet om op de website van het Instituut (www.iec-iab.be) de data en onderwerpen te bekijken van de seminaries die het IAB organiseert.


4. Bekwaamheidsexamen

Het bekwaamheidsexamen bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge proef.

Vele stagiairs vragen zich af wat men van hen verwacht tijdens de mondelinge proef. Zelfbeheersing en goed omgaan met stress zijn zeer belangrijke factoren in de ogen van de juryleden.

*                *

*

Wij vertrouwen erop hiermee tegemoet te komen aan uw verwachtingen.

Uiteraard staan wij tot uw beschikking voor verdere informatie over het stageverloop.

Voor het comité van stagiairs

 


                                        Ivan De Baerdemaeker                                                 Nathalie Leveque
                                        Voorzitter                                                                          Secretaris

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):