Verkiezing van het comité van stagiairs 2011

8/03/2011 -

Overeenkomstig artikel 47 van het KB van 8 april 2003, kiezen de stagiairs jaarlijks een comité van stagiairs dat hen vertegenwoordigt binnen het Instituut.

Het comité bestaat uit drie Nederlandstalige en drie Franstalige stagiairs, hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar. Het comité vergadert viermaal per jaar en richt voorstellen of aanbevelingen betreffende de stage tot de Stagecommissie. Uiterlijk vier maanden voor de algemene vergadering legt het een verslag van zijn activiteiten voor aan de Stagecommissie.

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten heeft één Nederlandstalige en drie Franstalige kandidaturen voor het comité van stagiairs ontvangen waardoor zij automatisch verkozen zijn.

Nederlandstalig lid

Franstalige leden

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wenst hen hiermee van harte te feliciteren.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):