Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent: verdeling op zaterdag 11 juni 2011

31/05/2011 - Stagecommissie

De Raad van het IAB heeft beslist om aan de stagiairs een samengesteld boek (Codex) te bezorgen waarin de meest relevante wetten die tot het beroepsdomein behoren, zijn opgenomen.

Deze codex wordt u op zaterdag 11 juni 2011 tijdens de voordracht overhandigd bij afgifte van een ingevuld formulier (hier downloaden).

Later ligt de codex voor de afwezigen ter beschikking op het IAB.

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):