Oproep aan nieuwe kandidaten voor het comité van stagiairs

27/12/2011 - Comité van stagiairs

Loopt u momenteel stage en wilt u deel uitmaken van het comité van stagiairs?

Wat houdt dit precies in?
Allereerst wil het comité alle stagiairs bereiken, hun suggesties en problemen aan bod laten komen, deze formuleren en nadien voorleggen aan de Stagecommissie.

Als lid van het comité van stagiairs draagt u ook bij tot de diverse activiteiten van het Instituut; denk maar aan de verschillende evenementen en beurzen waaraan het IAB deelneemt, het aanpassen en vereenvoudigen van het elektronisch stagedagboek, enz.

Op deze manier ontdekt u wat het Instituut dagelijks doet en kunt u contact leggen met leden van de Stagecommissie.

Wilt u mee uw schouders onder deze activiteiten zetten? Twijfel niet, nieuwe en frisse ideeën zijn steeds welkom!

 

Collegiale groeten,
Het comité van stagiairs

Thema's:
Kernwoord(en):