Permanente vorming 2011 - stagiair-accountant en/of –belastingconsulent 3+

27/12/2011 - Stagecommissie

Geachte stagiair,

 

Met het einde van het jaar in zicht, wenst de Stagecommissie u te herinneren aan uw verplichting om, binnen een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren, minstens 120 uur te besteden aan activiteiten die bijdragen tot de permanente vorming.  Hiervan dienen minstens 20 uur per kalenderjaar besteed te worden.

U heeft nog tot 31 januari 2012 de mogelijkheid om uw permanente vorming in te dienen  via het elektronisch stagedagboek waartoe u toegang heeft op basis van uw logingegevens .

De Stagecommissie dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,
De Stagecommissie

Thema's:
Kernwoord(en):