Voordracht ‘Deontologie’ en informatievergadering – 15/02/2014

30/01/2014 - Stagecommissie

Geachte Stagiair,

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de eerste verplichte voordracht ‘Deontologie’, gecombineerd met een informatievergadering die zal doorgaan op zaterdag 15 februari 2014 om 9.15 uur in gebouw Q van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Pleinlaan 2 te 1050 Brussel (campus Etterbeek).

Er wordt enkel nog toegang verschaft tot de campus van de VUB via een barcode. Klik hier om de barcode te downloaden.

Tijdens deze voordracht wordt u eveneens wegwijs gemaakt inzake het bijhouden van het elektronische stagedagboek en eveneens inzake de vorm en de inhoud van een goede stage. Een goede gelegenheid dus tot het stellen van al uw vragen betreffende het verloop van uw stage.

De voordracht ‘Deontologie’ is een verplicht te volgen voordracht voor de stagiairs van het eerste jaar. Tijdens de tussentijdse proef op het einde van het eerste stagejaar zullen vragen over de deontologie gesteld worden. U zal tijdens de komende weken meer inlichtingen over de voordrachtencyclus 2014 en de tussentijdse proef ontvangen.
Tevens delen wij mee dat de syllabus van de voordracht te gepasten tijde enkel op elektronische versie beschikbaar is via de website van het IAB.

Uw persoonlijke passwoord en gebruikersnaam zal u per e-mail worden doorgestuurd, waardoor u toegang krijgt tot het elektronische stagedagboek.

Gelieve eventuele wijzigingen of onvolledigheden zo spoedig mogelijk te melden via stage@iec-iab.be.

Gelieve de informatie met betrekking tot uw professionele werkzaamheden tot bovenstaande datum zorgvuldig bij te houden.

In onze naam en in naam van de Raad van het IAB, danken wij u bij voorbaat voor uw aanwezigheid op 15 februari 2014.

Met de meeste hoogachting,

De Stagecommissie

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):