Verkiezing Comité van stagiairs 2014

16/04/2014 - IAB

Overeenkomstig artikel 47 van het KB van 8 april 2003, kiezen de stagiairs jaarlijks een Comité van stagiairs dat hen vertegenwoordigt binnen het Instituut.

Het comité bestaat uit drie Nederlandstalige en drie Franstalige stagiairs, hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar. Het comité vergadert viermaal per jaar en richt voorstellen of aanbevelingen betreffende de stage tot de Stagecommissie. Uiterlijk vier maanden voor de algemene vergadering legt het een verslag van zijn activiteiten voor aan de Stagecommissie.

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten heeft twee kandidaturen (één Nederlandstalige en één Franstalige) voor het Comité van stagiairs ontvangen waardoor zij automatisch verkozen zijn:

Nederlandstalige

  • Bruno Teirlynck 

Franstalige

  • Christophe Mathieu

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wenst de kandidaten hiermee van harte te feliciteren.

Kandidaturen

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):