Wijziging datum voordracht ‘Personenbelasting’: 5 juli 2014

20/05/2014 - IAB
Opgelet: Wijziging datum voordracht ‘Personenbelasting’: 5 juli 2014! Het is ook op die datum dat u o.a. de Codex 2014 ontvangt.

Noteer dat de conferentie met als thema ‘Personenbelasting’, die aanvankelijk op 24 mei was ingepland, nu op zaterdag 5 juli 2014 zal plaatsvinden.

Het is ook op die datum dat het IAB u drie publicaties zal bezorgen:
- de CodAC (de Codex 2014 van de accountant en van de belastingconsulent);
- de ‘Aangiftegids personenbelasting 2014’;
- het ‘Cijferzakboekje 2014’.

Om deze te verkrijgen vragen wij u bijgaand formulier in te vullen en ter plaatse af te geven in ruil voor uw exemplaar. Stel dat u er niet bij kunt zijn maar toch zo snel mogelijk over uw publicaties wenst te beschikken, dan kunt u een volmacht geven aan een collega-stagiair om uw publicaties in ontvangst te nemen. U vindt hier het volmachtsformulier dat u moet invullen, ondertekenen en aan uw collega meegeven.

Een andere mogelijkheid is deze publicaties op een later tijdstip (tijdens de kantooruren) af te halen op het IAB.

We hopen u talrijk te mogen ontvangen op 5 juli as.

 

De Stagecommissie

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):