Communicatie aan de stagiairs mbt de tussentijdse proeven

30/09/2014 - Stagecommissie

Zoals u weet, hebben de Raad van ons Instituut en de Stagecommissie de intentie om de stage te hervormen. Eén van de doelstellingen is om de stagiairs beter voor te bereiden op het bekwaamheidsexamen.

Daarom heeft de Stagecommissie beslist om de vraagstelling van de tussentijdse proeven aan te passen, zodat de stagiairs meer vertrouwd raken met de stijl van vragen van het bekwaamheidsexamen.

Naast theoretische vragen, al dan niet onder de vorm van meerkeuzevragen, zullen er ook meer praktijkgerichte vragen gesteld kunnen worden.

De Stagecommissie heeft u per e-mail op 27 februari 2014 de materies meegedeeld, waarover u dit stagejaar tussentijdse proeven dient af te leggen. 

De vragen van de tussentijdse proeven zullen gebaseerd zijn op topics uit de voordrachten. De ter beschikking gestelde syllabussen en/of slides van de voordrachten zijn de leidraad bij het instuderen van de materies.

Naast de wettelijke bepalingen die de basis zijn van deze materies, dient u evenwel ook oog te hebben voor de actualiteit betreffende de te beheersen vakonderdelen.

Tijdens de tussentijdse proef is het toegestaan om de Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent (CodAC) te gebruiken.

Het is niet de bedoeling om de tussentijdse proeven moeilijker te maken, maar wel om u beter voor te bereiden op het bekwaamheidsexamen.

Begin november 2014 ontvangt u een uitnodiging voor de tussentijdse proeven, die u dient af te leggen, samen met de praktische modaliteiten.

De Stagecommissie wenst u alvast een succesvolle voorbereiding.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):