Samenstelling comité van stagiairs 2015

14/04/2015 - IAB - Stagecommissie

Begin januari 2015 ontving u een e-mail om u kandidaat te stellen voor het comité van stagiairs. 

Volgende stagiairs, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, hebben zich kandidaat gesteld om deel uit te maken van het comité van stagiairs, waarin ze de belangen en de verzuchtingen van de stagiairs behartigen:

Nederlandstalige

• Thomas Poelaert
• Pieter Van Den Bossche
• Kim Van den Broeck
• Bert Van der Veken

Franstalige

• Stéphane Van Geyseghem

De Stagecommissie van het IAB heeft beslist om de kandidatuur van elk van deze stagiairs als lid van het comité van stagiairs te aanvaarden.

Wij twijfelen er niet aan dat zij hun taak met volle overgave zullen vervullen.

Thema's:
Kernwoord(en):