Voordracht ‘Vennootschapsbelasting’ - 6 juni

29/05/2015 - Stagecommissie

De voordracht ‘Vennootschapsbelasting’ vindt plaats op 6 juni as.

Deze conferentie vindt plaats in de Aula van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Campus Etterbeek, Auditorium Q, Pleinlaan 2 te 1050 Brussel.

Het is ook op die datum dat u, om 9 u. en om 10.45 u. de nieuwste versie van de drie IAB-publicaties krijgt:

  • de CodAC 2015
  • de Aangiftegids Personenbelasting 2015
  • het Cijferzakboekje 2015

Hiervoor vragen wij u bijgaand formulier in te vullen en ter plaatse af te geven in ruil voor uw exemplaren.
 
Stel dat u er niet bij kunt zijn maar toch zo snel mogelijk over uw boeken wenst te beschikken, dan kunt u een volmacht geven aan een collega-stagiair om uw exemplaren in ontvangst te nemen. U vindt hier het volmachtsformulier dat u moet invullen, ondertekenen en aan uw collega meegeven.

Een andere mogelijkheid is deze publicaties op een later tijdstip (tijdens de kantooruren) af te halen op het IAB.

We hopen u talrijk te mogen ontvangen op 6 juni as.

Thema's:
Kernwoord(en):