Wijziging datums voordrachtencyclus en tussentijdse proef - najaar 2015

16/07/2015 - IAB - Stagecommissie

Noteer de volgende wijzigingen in de kalender van de voordrachtencyclus en de tussentijdse proef voor het najaar 2015. 

 Zaterdag 31 oktober 2015  -  Externe controle i.p.v. 14 november 2015
 Zaterdag 14 november 2015  -  Bijzondere mandaten i.p.v. 17 oktober 2015

Tussentijdse proef

 Zaterdag 19 december 2015  -  Tussentijdse proef i.p.v. 5 december 2015

De volgende data blijven behouden:
 

 Zaterdag 26 september 2015  Successierechten                                  
 Zaterdag 3 oktober 2015 -  Financieel beheer

Thema's:
Kernwoord(en):