Save the date: zaterdag 19 maart 2016, een belangrijke datum voor de stagemeesters!

16/02/2016 - Stagecommissie

De bijeenkomst met de stagemeesters vindt plaats op zaterdag 19 maart 2016 van 9.30 tot - 12.30 uur ten zetel van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Renaissancebuilding, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.

Elke stagemeester ontvangt later een e-mail met meer informatie.

Thema's:
Kernwoord(en):